Nieuws

 

Zo. 5 jan. Driekoningenmis, Leveroy

 

Zondag 5 jan. 2020 heeft Con Amore traditiegetrouw als gastkoor de driekoningenmis verzorgt in Leveroy

z 05 j 2020

Uit het bestuur

Als Con Amore kunnen we terugkijken op een jaar vol muzikale activiteiten. 75-Jaar bevrijding van Leudal is in 2019 een steeds terugkomend thema. Met het daarop afgestemde repertoire keuze hebben we in het najaar veel optredens verzorgd. Het startsein is gegeven in september jl. met Cultureel Verzet op de Spar, georganiseerd door de St. Leudal 75-jaar bevrijd. Een openlucht evenement waar niet alleen het publiek van heeft genoten, maar ook alle koorleden. De samenwerking met de Xpero-band, de Leudalzangers en het organisatiecomité was heel plezierig.

Na de tenoren in 2018 organiseerde de basgroep de Koordag 2020. Met partners hebben we een interessante dagtrip gemaakt naar Overloon, geheel passend bij het thema van dit jaar. Voor de museumbezoekers hebben we een miniconcert gegeven, waar we veel plezier aan hebben beleefd.

Langzamerhand worden kleine veranderingen doorgevoerd, zoals het zingen op een bijzondere locatie of kiezen voor een thema. Ons doel is ons koor bloeiend en vitaal te houden en zo mogelijk nieuwe leden te trekken. Want dat laatste blijft een punt van zorg. Ook als wij andere koren spreken blijkt dat vele dit probleem herkennen en zoeken naar oplossingen.

Een consulent van het Huis van de Kunsten heeft met het bestuur gesproken over ons beleidsplan Con Amore 2025. Ze herkent de situatie en heeft ons een studie van de Universiteit Limburg gegeven over een Maastrichts koor dat dezelfde uitdagingen kent. Als bestuur beraden wij ons over het beeld dat ze ons schetst en wat we kunnen leren uit het adviesrapport. 

We werken aan een betere zichtbaarheid. Het verbeteren van de communicatie en website begint goede vorm te krijgen. Het fotoboek op de website geeft een leuk beeld van alle activiteiten. De moeite waard om te volgen. In 2020 wordt een nieuwe banner gepresenteerd, die aansluit op onze nieuwe outfit. Onze vereniging heeft zich laten zien tijdens de dorpsquiz die i.s.m. Hart voor Baexem is georganiseerd. Veronika heeft een goed bezochte workshop gegeven en een Con Amore team heeft enthousiast meegedaan en de 15de plaats behaald.

Ook werken we aan onze muzikale uitvoeringen. In een gezamenlijk bijeenkomst met de muziekcommissie en het bestuur is er gesproken over de taakinvulling. Wij spraken af dat de Muco het repertoire bij de uit te voeren concerten en alles wat daarmee samenhangt, verzorgt en beheert. Er is een werkgroep gevormd van twee leden uit de Muco en twee leden van het bestuur om de koorscholing voor de komende jaren verder uit te werken. Voor het concert dat wij in het voorjaar organiseren is een nieuwe commissie benoemd die enthousiast en voortvarend aan de slag is gegaan. 

Wij vonden het een eer dat Con Amore gevraagd is om een muzikale bijdrage te leveren bij incidentele evenementen zoals het afscheid van burgemeester Verhoeven op 26 augustus 2019, de herdenkingsdienst in het kader van 75 jaar Leudal bevrijd op 17 november 2019 en last but not least de 75-jarige verjaardag van onze erevoorzitter Theo Daamen op 16 november 2019. Door zijn enthousiasme bestaat ons koor, nu alweer ruim 37 jaar! Inmiddels zijn er koorleden uit heel Midden-Limburg en wij zijn blij dat we samen zoveel plezier mogen beleven met het zingen.

; 21 r 2019

Uit de Muziek commissie

De commissie houdt zich bezig met het samenstellen van concertprogamma's en het uitzoeken van nieuwe muziekstukken. Koorleden kunnen een lied voorstellen en daarnaast zoekt de leden van de commissie thuis op internet naar geschikte liederen. De voorstellen worden door de muziekcommissie behandeld en beoordeeld. Veronika beoordeelt of we het lied aan ons repertoire kunnen toevoegen. Zo heeft het koor een uitgebreid archief opgebouwd. Uit dat repertoire stellen we het programma voor een concert samen. Ons koor staat erom bekend dat wij een breed repertoire zingen; wij hopen dit in de toekomst te kunnen behouden. Een voorwaarde is dat wij zingen voor onze gezamenlijke plezier en dat van de luisteraars. Hieraan willen wij dan ook graag gaan werken. En de muziekcommissie wil dit positief stimuleren.

Het zoeken naar nieuwe liederen is niet altijd nodig, vooral als wij veel verschillende optredens hebben en de thema’s op elkaar aansluiten zodat er uit bestaand repertoire geput kan worden. Dit geeft ook enige rust en er kan extra aandacht aan de stukken gegeven worden. Wij willen allemaal dat de afwerking van de liederen voldoende aandacht krijgt, zodat wij zelfverzekerd op het podium staan. De laatste tijd worden er bij de nieuwe stukken midi files of mp3’s geleverd. Iedereen die een beetje met de computer of smartphone overweg kan is daardoor in de gelegenheid om thuis te oefenen.

Tot voor de laatste jaarvergadering hielden wij ons ook nog met de organisatie van het Lenteconcert bezig. Hiervoor is een nieuwe commissie benoemd die dit met veel enthousiasme heeft opgepakt. In december gaan wij nieuw repertoire uitzoeken voor dit concert, door de nieuwe commissie al omgedoopt tot High Tea matinee.

Na de jaarwisseling kunnen wij dan snel starten met het oefenen van de nieuwe stukken. Wij vinden dat in het Lenteconcert de lichtere muziek mag doorklinken. Hierdoor laten wij zien dat wij een koor zijn met een wisselend repertoire waar men graag naar komt luisteren.

In het beleidsplan Con Amore 2025 is opgenomen dat we als Con Amore gaan werken aan de kwaliteit van de individuele en samenzang. Er is hiervoor een commissie uit het bestuur en de muziekcommissie benoemd om de koorscholing vanaf 2020 vorm te gaan geven. Als er suggesties zijn laat het de commissie weten. De koorscholingscommissieleden: Emilie, Jannie, Har en Jos.

Wij streven ernaar dat er van elke partij iemand zitting heeft in de commissie.  Momenteel is er nog een vacature voor een bas. We vergaderen geregeld op dinsdag ongeveer 1 uur voor de repetitie. 

; 21 r 2019

de zangworkshop werd goed bezocht.

Meer dan 20 deelnemers hebben in een zangworkshop van één uur, als lid van een willekeurig samengestelde groep, onder begeleiding van onze dirigente Veronica een meerstemmig stuk gezongen.

 

o 23 f 2019

Zangworkshop Con Amore

Iedereen kan meedoen!

Op kermiszaterdag organiseert Con Amore een zangworkshop van 14:30 - 15:30 in Baexheimerhof

Ervaar hoe je binnen één uur als lid van een willekeurig samengestelde groep onder begeleiding van onze dirigente een meerstemmig stuk zingt.

Er zijn al 16 deelnemers van de dorpsquiz maar er is plek voor meer!

Wil je deze ervaring opdoen? 
Zorg dan dat je voor 14:30 in de Baexheimerhof aansluit. Daarna gaat de deur dicht en kan je ongestoord aan de slag.

z 15 f 2019

Kermiszaterdag 21 september, de eerste DorpsQuiz in Baexem

Hart van Baexem organiseert met 20 verenigingen de DorpsQuiz

En Con Amore is een van die bijna 20 verenigingen. 

Een DorpsQuiz bestaat uit allerlei kennisvragen en (creatieve) opdrachten. Er zitten ook zoek- en doe-opdrachten in het dorp bij! Lekker actief quizen dus! Natuurlijk komen er vragen in voor die over Baexem en de deelnemende verenigingen, zoals Con Amore, gaan, maar vergis je niet, Baexem is zeker niet het enige onderwerp van deze quiz. Je mag al je hulplijnen inschakelen, en let op, je hebt beperkt de tijd.

Je kunt je per team inschrijven. Van jong tot oud, iedereen kan meedoen. Hoe meer zielen… hoe meer vreugd. Kijk bij het maken van je team dan ook eens bewust wat verder met wie je samen een team kunt vormen. Vrienden, familie, collega’s en  buren! De DorpsQuiz is een super leuke gelegenheid om nieuwe contacten op te doen en mensen te betrekken bij ons mooie dorp!

meer informatie is te vinden op de website van de quiz: Www.dorpsquizbaexem.nl

n 06 ; 2019

Intermezzo, de nieuwsbrief van Con Amore Baexem juni 2019

In Intermezzo Juni 2019 vind je een terugblik op de concerten, nieuws uit het bestuur, de commissies en de voortgang van Con Amore 2025. Verder tref je de agenda aan en nemen we leuke en interessante weetjes over ons repertoire en links naar sites/evenementen op.

hier vind je ons eerste nummer https://mailchi.mp/75e168ae6baf/intermezzo-con-amore-baexem-juni-2019

Wil je de nieuwsbrief zelf ontvangen? Stuur een mailtje naar intermezzoconamore@gmail.com

n 25 r 2019

Te gast bij Novi Cantus in Ohé en Laak

Zaterdag 22 juni was een gezellige en swingende avond, vol afwisselende klanken. Novi Cantus, Con Amore en Meriko Vocaal hebben op het zomerconcert in Ohe en Laak een muzikale bijdrage geleverd. Het was een geslaagd en muzikaal afwisselend zomerconcert en waar we met veel plezier geluisterd hebben naar de andere koren.
o 24 r 2019

Plantenactie zangvereniging Con Amore.

Zaterdag 11 mei vond onze jaarlijkse plantenactie plaats. Even dreigde de weergoden roet in het eten te gooien. De prognose was immers 70% neerslag. Gelukkig viel de regen die morgen op andere plekken. Gaande de dag liet de zon zich zelfs geregeld zien. De werkgroep had ook dit jaar weer gezorgd voor een groot aanbod aan planten. Er was volop keuze in hangschalen en eenjarig perkgoed. Er waren zelfs bosbessenstruiken te koop. Het kerkplein werd omgetoverd tot een klein bloemenwinkeltje. Veel leden van Con Amore kropen in de huid van verkoopster en wisten veel bloemen aan de man/vrouw te brengen. Er werd goed verkocht. Toen om 14.00 uur de opruimploeg arriveerde waren veel rekken leeg. Met dank aan alle mensen uit Baexem en omliggende dorpen die ons gesteund hebben door bloemen te kopen. Ook dank aan alle leden die hulp geboden hebben.

Werkgroep Plantenactie. 

d 22 a 2019

Lenteconcert 14 april 2019

Op 14 april verzorgden wij de aftrap voor ons lenteconcert voor een volle zaal met ereleden, geïnteresseerden en gastkoren. De sfeer was goed. We hebben laten horen dat we een gevarieerd repertoire beheersen. Iedereen heeft kunnen genieten van onze gasten De Leudalzangers en het Vrouwenkoor Thorensis.
d 22 a 2019