Privacyverklaring

Gemengd Zangkoor Con Amore Baexem

 

Privacy beleid.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gemengd Zangkoor Con Amore Baexem (hierna genoemd Con Amore) verwerkt van haar leden en donateurs.

Indien u lid bent of wordt van Con Amore, een donatie doet of om een andere reden  persoonsgegevens aan Con Amore verstrekt,                   geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze in lijn met de Privacywet (AVG)  te verwerken.

De handelwijze van Con Amore is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).              Het bestuur van Con Amore is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens als hieronder beschreven.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Con Amore en voor welk doel.

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: