Vrienden van Con Amore

Vrienden van Con Amore

Als u Gemengd koor Con Amore een warm hart toedraagt bestaat de mogelijkheid “Vriend van Con Amore” te worden.

Deze vriendenclub stelt zich ten doel Gemengd koor Con Amore te ondersteunen door belangstelling te tonen voor de (muzikale) activiteiten van het koor en deze activiteiten financieel te steunen.

Welke voordelen heeft u als Vriend van Con Amore?

Wij verwachten van u dat u als Vriend jaarlijks een financiële bijdrage levert van minimaal € 25,-. Uiteraard is een hoger bedrag van harte welkom.

De organisatie en de administratie van de Vrienden is in handen van het erelid Peter van Duijnhoven.

Voor nadere informatie over “Vrienden van Con Amore” kunt u contact opnemen met

Peter van Duijnhoven  p/a Herenlaan 91, 5708 ZR, Helmond

tel. nr.: 06 2294891  e-mail: p.vanduijnhoven@hetnet.nl