• Samen zingen op 5 April.
  • Doe mee met het gezelligste gemengd koor van Leudal.
startpagina » Home » Contact » Website: onderhoud en werkverdeling

Afspraken onderhoud en werkverdeling

Wie onderhoudt welke pagina

Vanaf 29-6-2021:

  • Bestuur benoemt de beheerder
  • Secretariaat zorgt voor onderhoud van de pagina’s voor de leden, dit zijn: bestuur, repertoire, repetities en ander nieuws
  • Bestuursleden kunnen berichten op de pagina nieuws en pagina agenda plaatsen, 
  • Beheerder beheert de site, d.w.z.

bewaakt wachtwoord wisselingen, onderhoudt de algemene pagina wat betreft teksten en structuur en de inhoud van de pagina’s en subpagina’s van home, meezingen en contact 

plaatst op verzoek berichten voor het secretariaat of bestuursleden.
verwijdert berichten, polls en reacties zoals vermeld bij de afspraken over berichten en reacties.

houdt een log bij van de aanpassingen op pagina’s, wachtwoorden (datum, generieke beschrijving). Berichten, polls en reacties worden niet gelogd. Rapporteert in januari over de gelogde aanpassingen. 

In bestuursvergaderingen worden de afspraken over aanpassingen in deze pagina “ onderhoud en werkverdeling” besproken en geaccordeerd.

Afspraken over wachtwoorden

Vanaf 29-6-2021:

Het wachtwoord voor sitebeheer, benodigd voor het onderhoud,

  • wordt alleen verstrekt aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de inhoud van de site en het plaatsen van berichten en mag niet worden gedeeld met anderen.
  • wordt jaarlijks aangepast binnen 7 dagen na de jaarvergadering of de benoeming van een beheerder. 

Wachtwoord voor leestoegang voor  “alleen voor leden”:

  • wordt alleen verstrekt aan leden en mag niet worden gedeeld met anderen.
  • het wachtwoord voor leden wordt ieder kwartaal veranderd. Uiterlijk in de eerste volle week van het kwartaal.

De wachtwoorden worden aangepast door de beheerder. 

  • Een nieuw wachtwoord mag niet zijn afgeleid van het oude (bijv. tellers), is minimaal 8 tekens lang en bevat minimaal 3 van de volgende kenmerken: kleine letters, hoofdletters, cijfers, speciale tekens

Dit alles om delen van de site-inhoud, bijv. het repertoire, daadwerkelijk af te schermen voor onbevoegden. 

Afspraken over (nieuws)berichten

Vanaf 29-6-2021 :

Berichten (op de pagina’s nieuws, bestuur, repetities, repertoire en ander nieuws)  blijven gedurende het kalenderjaar van plaatsen en het opvolgende kalenderjaar staan op de site. Daarna worden ze door de beheerder verwijderd. Oftewel: een bericht geplaatst in 2021 blijf staan in 2022 en wordt in januari 2023 verwijderd.  Dit om de site compact en actueel te houden.
Bij het opstellen van het jaarverslag over 2020 in 2021 zijn de nieuwsberichten van 2020 nog zichtbaar en kunnen voor het verslag worden gebruikt. 

Afspraken over reacties op pagina’s of berichten

Vanaf 29-6-2021:

Bij het aanmaken van een bericht of een pagina kan een reactie blok of poll worden opgenomen. Het beheer van de reacties van de bezoekers van de website ligt bij degene die de pagina of berichten onderhoudt waar de reactie is geplaatst. Hij/zij kan deze naar eigen inzicht verwijderen. Het kalenderjaar na het kalenderjaar van plaatsen worden berichten door de beheerder verwijderd. Dit om de site compact en actueel te houden.