Visie 2025

We zijn een gezellige en hechte groep en we blijven investeren om koorzang op niveau te blijven invullen, individueel te blijven leren en waar nodig/mogelijk te groeien door het investeren in koorscholing en het aantrekken van zangers/zangeressen (40+) uit midden-Limburg. Door een hogere zichtbaarheid binnen in midden-Limburg en aangrenzend Brabant en door andere samenzang activiteiten (b.v. projecten, workshops, high tea’s) te organiseren willen we meer mensen interesseren voor (koor)zingen. 

Het actieplan 2019/2022 bouwt verder op het bestaande beleidsplan 2018. 
De route voor de toekomst staat open voor alle leden waarbij we stapsgewijs voortbouwen op onze tradities. Dit toekomstbeeld is aangevuld met een activiteitenplan.  De voortgang van visie 2025 wordt jaarlijks besproken op de jaarvergadering.
 

Voor de komende jaren wordt extra accent gelegd op de activiteiten gericht op investeren in het behouden van het niveau, de zichtbaarheid van het koor met optredens en via sociale media en werving van nieuwe leden. Voor het jubileum jaar 22-23 richten we ons op samen zingen.

We zijn een warme met elkaar verbonden groep

• Ledenwerving structureel inrichten met jaarlijkse activiteiten zodat het koor kan blijven verjongen

• Website gebruiken voor elkaar informeren binnen het koor en sociale media voor communicatie naar buiten

We werken aan kwaliteit in de individuele stem en de samenzang

• Blijven investeren in koorscholing en hulpmiddelen om thuis de muziek in te kunnen studeren

“Leer je stem kennen”  aanbieden aan (potentiële) nieuwe zangers en zangeressen

• Repetities focussen we op verbeterpunten en samenzang

Aandachtspunten die we samen (bestuur en leden) gaan oppakken

• Repertoire voor alle leeftijden en ervaring

• Balans in de stemmen

• Een sluitende meerjaren begroting

• Continuïteit bestuur