Con Amore is een actief koor met 5 tot 10 concerten en kooractiviteiten per jaar. Dit vraagt voorbereiding en coördinatie bij de uitvoering.

Om alle activiteiten te kunnen organiseren/begeleiden en contact te houden met wat er leeft binnen het koor heeft Con Amore een Bestuur, een muziekcommissie en verschillende werkgroepen ingesteld. Om iedereen een goed beeld te geven over de taakverdeling zijn hieronder de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden bij elkaar gezet.


Bestuur gemengd koor Con Amore Baexem

Voor algemene informatie:
Secretariaat Con Amore
secretariaat@conamorebaexem.nl

Voorzitter                 Ineke Diepenbroek-Maas

Secretaris                 Jacqueline Bouman-Meijer

Penningmeester     Jos Theunissen

Vice-voorzitter         Marieke Zeuren

Bestuurslid               Emilie van Buggenum

Bestuurslid               Mat Teuwen

 

Gemengd koor Con Amore Baexem is een vereniging en ingeschreven bij de KVK.

De statuten, het huishoudelijk reglement en verschillende bijlagen zijn voor de leden beschikbaar op de pagina "Voor de leden - Bestuur" 

Het bestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen van de vereniging en legt jaarlijks verantwoording af aan de leden. Haar activiteiten omvatten o.a.

 • het opstellen van de agenda van activiteiten van het koor (uitdagende optredens evt. in samenwerking met andere koren/projecten, repetities, enz..)
 • onderhoud contacten met de omgeving (gemeente, andere muziek/zang verenigingen) en afstemmen activiteiten (kalender).
 • is opdrachtgever voor de dirigent (aanstellen, begeleiden en bewaken kwaliteit)
 • draagt zorg voor inkomsten d.m.v. contributie, (nieuwe)activiteiten en donaties en beheersen uitgaven door vaste lasten (huur, dirigent, hulpmiddelen) en optredens/activiteiten koor.
 • Zorgt voor een goede taakverdeling binnen het bestuur en over de commissies/werkgroepen.

De Muziek commissie

De Muziek commissie draagt zorg voor de invulling van de in de kalender opgenomen optredens.

 • Bewaakt de variatie in het repertoire bij de uitvoeringen
 • Verzorgt de aankoop (en aanmaken) van muziekstukken en hulpmiddelen
 • Het beheer van het archief (repertoire en hulpmiddelen)
 • Organiseert met het bestuur de koorscholing gericht op de verbetering van de koorzang.
 • De muziek commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle stemgroepen, het bestuur en de dirigent.

De Jubileum commissie

De jubileum comissie verzorgt de jubileumactiviteit (40 jaar) in 2022. 

 • Op basis van het door het bestuur aangedragen thema werkt de jubileum commissie de jubileumactiviteiten uit.
 • dit i.s.m. de Muziek commissie en de betrokken werkgroepen.

Werkgroepen

Er is een werkgroep ledenwerving en daarnaast een werkgroep voor ieder concert, de koordag, de plantenactie en de werving van nieuwe zangers en zangeressen.  De werkgroep draag zorg voor de organisatie van de activiteit. 

 • Organisatie (tijdstip, locatie, programma i.s.m de muziekcommissie)
 • Inkoop i.s.m. de penningmeester
 • Opvang bezoekende uitvoerenden, gasten en bezoekers
 • Opbouw (podium, inrichten zaal) en Afbouw
 • Pauze activiteiten (drank, lootjes, enz.)
 • Communicatie voor uitvoerders, belangstellenden, bezoekers en genodigden (artikelen, foto’s, poster, tickets, programmaboekje).