• Samen zingen op 5 April.
  • Doe mee met het gezelligste gemengd koor van Leudal.

Visie 2025

We zijn een gezellige en hechte groep en we blijven investeren om koorzang op niveau te blijven invullen, individueel te blijven leren en waar nodig/mogelijk te groeien door het investeren in koorscholing en het aantrekken van zangers/zangeressen (40+) uit midden-Limburg. Door een hogere zichtbaarheid binnen in midden-Limburg en aangrenzend Brabant en door andere samenzang activiteiten (b.v. projecten, workshops, high tea’s) te organiseren willen we meer mensen interesseren voor (koor)zingen. 

De route voor de toekomst staat open voor alle leden waarbij we stapsgewijs voortbouwen op onze tradities. Dit toekomstbeeld is aangevuld met een activiteitenplan en gepresenteerd op de jaarvergadering.
 
Het actieplan 2019/2020 bouwt verder op het bestaande beleidsplan 2018. Voor de komende jaren wordt extra accent gelegd op de activiteiten gericht op investeren in het behoud van het niveau, de P.R. en werving van nieuwe leden. 

Voor de komende jaren zien we de volgende 4 prioriteiten. 

We zijn een warme met elkaar verbonden groep
1ste prioriteit: iedereen is welkom om te komen zingen en we gaan actief op zoek naar nieuwe zangers/zangeressen.
2de prioriteit: er is tijd en ruimte om met elkaar te zijn voor andere zaken dan zingen
we gaan werken aan kwaliteit in de individuele en de samenzang.
1ste prioriteit: Zwakke punten verbeteren door te investeren in koorscholing en hulpmiddelen om thuis de muziek te kunnen in studeren. Repetities te focussen op verbeterpunten en samenzang.
2de prioriteit: Door de keuze van onze 2-3 jaar thema’s en activiteiten iedere keer ons repertoire te verbreden en Con Amore te laten stralen.