• Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen.
  • Kom een keer luisteren op een van onze repetities.
Home » over Con Amore Baexem » Bestuur, commissies en werkgroepen » Website: onderhoud en werkverdeling

Afspraken onderhoud en werkverdeling

Wie onderhoud welke pagina

Vanaf 29-6-2021:

De beheerder wordt benoemd door het bestuur.

Secretariaat: onderhoud de pagina’s voor de leden, dit zijn  bestuur, repertoire, repetities en ander nieuws

Bestuursleden: kunnen berichten op de pagina nieuws en pagina agenda plaatsen, 

beheerder: beheert de site, paswoord wisselingen, onderhoud de algemene pagina teksten en structuur en de inhoud van de pagina’s en sub-pagina’s van home, meezingen en contact 

op verzoek: plaatst berichten voor het secretariaat of bestuursleden.
Verwijdert berichten, polls en reacties zoals vermeld bij de afspraken over berichten en reacties.

Houdt een log bij van de aanpassingen op pagina’s, paswoorden (datum, generieke beschrijving). Berichten, polls en reacties worden niet gelogd. Rapporteert in januari over de gelogde aanpassingen. 
In bestuursvergaderingen worden de afspraken over aanpassingen in deze pagina “ onderhoud en werkverdeling” besproken en geaccordeerd.

Afspraken over paswoorden

Vanaf 29-6-2021:

paswoord voor sitebeheer, benodigd voor het onderhoud, wordt alleen verstrekt aan degene die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de inhoud van de site en het plaatsen van berichten en mogen niet worden gedeeld met anderen.
paswoord voor leestoegang voor het “alleen voor leden” onderdeel wordt alleen verstrekt aan leden en mogen niet worden gedeeld met anderen.

Het paswoord voor leden wordt ieder kwartaal veranderd. Uiterlijk in de eerste volle week van het kwartaal.

het paswoord voor het sitebeheer wordt jaarlijks aangepast binnen 7 dagen na de jaarvergadering of de benoeming van een beheerder. 
paswoorden worden aangepast door de beheerder. 
Een nieuw password mag niet zijn afgeleid van het oude (bv tellers), is minimaal 8 tekens lang en bevat minimaal 3 van de volgende kenmerken: kleine letters, hoofdletters, cijfers, speciale tekens

Dit om afgeschermde inhoud, bv het repertoire, daadwerkelijk af te schermen voor onbevoegden. 

Afspraken over (nieuws)berichten

Vanaf 29-6-2021 :

berichten (op de pagina’s nieuws, bestuur, repetities, repertoire en ander nieuws)  blijven het kalenderjaar van plaatsen en het opvolgende kalenderjaar staan op de site. Daarna worden ze door de beheerder verwijderd. Oftewel: een bericht geplaatst in 2021 blijf staan in 2022 en wordt in januari 2023 verwijderd.  Dit om de site compact en actueel te houden.
Bij het opstellen van het jaarverslag over 2020 in 2021 zijn de nieuwsberichten van 2020 nog zichtbaar en kunnen voor het verslag worden gebruikt. 

Afspraken over reacties op pagina’s of berichten

Vanaf 29-6-2021:

Bij het aanmaken van een bericht of een pagina kan een reactie blok of poll worden opgenomen. Het beheer van de reacties van de bezoekers van de website ligt bij degene die de pagina of berichten onderhoud waar de reactie is geplaatst. Hij/zij kan deze naar eigen inzicht verwijderen. Het kalenderjaar na het kalenderjaar van plaatsen worden berichten door de beheerder verwijderd. Dit om de site compact en actueel te houden.